Beeldcatalogus toestand inspectieputten
 

 

De meest voorkomende schadebeelden voor gemetselde of betonnen inspectieputten zijn:

  • Buisverbinding steekt uit / niet waterdicht / niet professionele uitvoering
  • Goot en banketten beschadigd / niet waterdicht
  • Klimijzers beschadigd / verroest
  • Lekkende putwanden / Afdichtingsring niet waterdicht aangebracht
  • Hoogteverschil putkop ten opzicht van het wegdek

Momenteel worden schades aan inspectieputten door netbeheerders vaak subjectief ingeschat, omdat de beschikbare schadebeschrijvingen niet toereikend genoeg zijn en voorbeeldreferenties ontbreken. In Duitsland wordt als hulp vaak een toestandsreferentiecatalogus [1] (van het Noordrijn-Westfalense ministerie van Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumenten) gebruikt. Hierin staan echter maar twee schadebeelden aan inspectieputten beschreven.

Tegen deze achtergrond is een grondige beoordeling van de toestand van de inspectieputten in de praktijk vaak beperkt.

IKT-onderzoekers hebben, in het kader van het onderzoeksproject "Abwasserschächte" [2] typische schadebeelden voor inspectieputten samengevat. Om schades beter vast te stellen en te beoordelen kan er nu gebruikt worden gemaakt van de volgende 46 typische schadebeelden van inspectieputten die gemaakt zijn van beton en metselwerk.

 

INTEGRATIE MET HET WEGDEK

Großbildansicht
Ontbreken putdeksel
Großbildansicht
Hoogte van de put t.o.v. wegdek

Großbildansicht
Hoogte van putgebied t.o.v. wegdek
Großbildansicht
Verlaagd putdeksel

Großbildansicht
Plaatselijk inzakkende
bestrating
Großbildansicht
Niet afgestrooide bitumenverbinding
 

PUTKOP

Großbildansicht
Putkoprand beschadigd
Großbildansicht
Erosie van putkoprand door water

Großbildansicht
Horizontale verplaatsing
van putelementen
Großbildansicht
Putkop onjuist gebouwd

Großbildansicht
Stelring gescheurd
 

PUTELEMENTEN

Großbildansicht
Niet waterdichte putring
Großbildansicht
Uitstekende putring

Großbildansicht
Putwand niet waterdicht
Großbildansicht
Buisverbinding niet waterdicht /
Niet professioneel uitgevoerd

Großbildansicht
Corrosie aan de putwand
Großbildansicht
Corrosie aan de bewapening

Großbildansicht
Corrosie aan het voegwerk
Großbildansicht
Corrosie aan de klinkers

Großbildansicht
Missende klinkers
Großbildansicht
Klimijzers verroest

Großbildansicht
Klimijzers beschadigd
Großbildansicht
Klimijzers afgebroken

Großbildansicht
Scheuren in de putwand
Großbildansicht
Gedeeltelijk afbrokkelen putelement

Großbildansicht
Afbrokkelen/inloop putelement
Großbildansicht
Uitstekende elementen

Großbildansicht
Aan de putwand klevende stoffen
Großbildansicht
Buis verstopt

Großbildansicht
Uitstekende buis
Großbildansicht
Niet goed aansluiten van buis

Großbildansicht
Ingroei van wortelen
Großbildansicht
Voering beschadigd /
niet waterdicht

Großbildansicht
Beplating beschadigd /
niet waterdicht
Großbildansicht
Ingestorte delen
 

PUTONDERDELEN

Großbildansicht
Banket beschadigd
Großbildansicht
Banket niet waterdicht

Großbildansicht
Goot beschadigd
Großbildansicht
Geen banketten of goot

Großbildansicht
Afzetting in de putbodem
Großbildansicht
Hindernis in putbodem

Großbildansicht
Buisintegratie niet
professioneel uitgevoerd
Großbildansicht
Buisintegratie niet waterdicht

Großbildansicht
Erosie in het gebied waar
de buis uitkomt
Großbildansicht
Aan-/afvoer verhindert

Großbildansicht
Renovatie van aan-/afvoer
beschadigd, niet waterdicht
 

Literatuur

[1] Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: Kanalzustandsbewertung, Zustandsreferenzkatalog.

[2] Bosseler, B.; Puhl, R.: Abwasserschächte -Überwachung, Prüfung und Sanierung, Teil I: Voruntersuchungen; IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen; Februar 2006.

 

Contactpersoon
Jaap Bresser
IKT Nederland
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
Tel.: +31 (0)26 8454560
Fax: +31 (0)26 8454561
E-Mail: bresser@ikt-nederland.nl
Internet: www.ikt-nederland.nl