IKT

IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Zkušebna rukávců

Drei-Punkt-Biegeversuch

Zkouška tříbodovým ohybem

Zkušebna IKT je kontrolní pracoviště uznané Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) pro rukávce a krátké vložky. Je akreditována podle DIN EN ISO/IEC 17025 pro vybrané mechanicko-technologické zkoušky na polymerových komponentech potrubních a rukávcových systémů, jakož i na výřezech sklolaminátů.

Zkušebna IKT tak splňuje požadavky k provádění zkoušek materiálů podle zkoušky materiálů ZTV (ZTV = Další technická smluvní ustanovení), DWA-M 144-3 a DWA-A 143-3.

 

Průvodka vzorků rukávců
Zkouška materiálu rukávců

Probenbegleitschein CZ

IKT – průvodka vzorků rukávců

Pokud nám budete zasílat své vzorky, přiložte prosím tento formulář.
Bude tak zajištěno, že vaše vzorky budou jednoznačně přiřazeny k jednotlivým spojovacím úsekům kanalizace nebo k sanovaným úsekům.
Pro každý vzorek ze staveniště vyplňte prosím vždy jednu průvodku vzorku!

Stáhnout průvodku vzorku rukávců

Vzorek ze staveniště

Jaké rozměry musí mít vzorek ze staveniště?
Co musí splňovat?
Velikost vzorků ze staveniště

Akreditované zajištění kvality

Rukávce získají na rozdíl od továrně vyráběných trubek své konečné geometrické, jakož i mechanické vlastnosti až při vytvrzení na staveništi. Kvalita provedení je rozhodující pro vlastnosti finálního produktu.

Ke kontrole kvality jsou proto ve zkoušce materiálů ZTV, popř. v prospektu DWA-M 144-3 a v DWA pracovní list 143-3, požadovány dále vysvětlené zkoušky.

Stáhnout přednášku na semináři Sovak v únoru 2016
Stáhnout prezentaci na semináři Sovak v únoru 2016

IKT ist vom DIBt anerkannte Prüfstelle für Bauprodukte

IKT je zkušebna akreditovaná Německým institutem pro stavební techniku (DIBt)

Zkušebna IKT je akreditována pro zkoušky na rukávcích a plastech a je zkušebním a kontrolním pracovištěm uznávaným Německým institutem pro stavební techniku (DIBt).

Z pověření stavebníků neutrálně a nezávisle zkouší vzorky rukávců ze stavenišť. Zkušební zpráva zdokumentuje, zda bylo dosaženo požadovaných kritérií kvality. Institut každoročně vydává svůj IKT-LinerReport.

IKT-LinerReport 2017 v češtině
IKT-LinerReport 2016 v češtině
IKT-LinerReport 2015 v češtině

 

Vaše kontaktní osoba

Dipl.-Ing. Dieter Homann
Vedoucí zkušebny
Tel.: +49 (0) 209 17806-24
E-mail: homann@ikt.de

 

 

image_print

 

Kontakt:
IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur
neutral, unabhängig, gemeinnützig

Telefon +49 (0) 209 17806-0
E-Mail: info@ikt.de

www.ikt.de
www.facebook.com/IKTonline
www.youtube.com/IKTonline